کمپین تبلیغاتی اینستاگرام

کمپین تبلیغاتی اینستاگرام تجمعی از اقدامات و فعالیت‌ها در زمان مشخص برای دستیابی به یک هدف از پیش تعیین شده و خاص است که در اینستاگرام اجرا و پیاده سازی می‌شود و سرعت بازدهی فعالیت‌های تبلیغاتی را بیشتر می‌کند. معرفی محصولات یا خدمات جدید، دسترسی به مشتری‌های جدید و البته وفادار و معرفی بیشتر و بهتر برند یا نام تجاری در میان مصرف‌کنندگان و یا حتی مخاطبان از جمله اهدافی هستند که استفاده از کمپین اینستاگرامی دست‌یابی به آن‌ها را ممکن می‌کند.

افتخار همکاری با مجموعه های زیر را داشته ایم.