چاپ لیبل محصول

اتیکت، برچسب یا لیبل، تکه ای از کاغذ، پلیمر، پارچه، فلز یا دیگر مواد است که به یک بسته بندی یا شیء می چسبد و روی آن ممکن است یک راهنما، اطلاعاتی در مورد محصول، نشانی ها و … درج شده باشد. لیبل ها ، اطلاعات نوشته شده روی بسته ها است. این برچسب های نوشته شده روی بسته شامل اطلاعات مهمی است که باید به مشتری منتقل شود.پس می توان گفت بخشی از بسته بندی محصول اند.

مشاهده نمونه کارها