چاپ ست اداری

مجموعه اوراق اداری می باشد که با طرح گرافیکی منسجم و ست شده، جهت انجام امور تجاری و اداری مانند مکاتبات با سایر اداراتُ، شرکت ها و کارخانجات به کار گرفته می شود. ست اداری شامل موارد زیر است:

  • سربرگ A4 و A5
  • کارت ویزیت
  • پاکت
  • دفترچه یادداشت
  • فولدر یا پوشه
  • و موارد دیگر مانند خودکار و ماگ تبلیغاتی