تولید پادکست

به زبانی بسیار ساده، مجموعه‌¬ای از محتواها و فایل¬‌های صوتی دیجیتال که در اینترنت منتشر می¬‌شوند و از طریق پخش کننده‌¬های دیجیتال، تلفن همراه و یا کامپیوتر قادر به پخش شدن هستند را پادکست (Podcast) گویند. پادکست‌¬ها معمولاً به صورت سریالی منتشر می¬‌شوند و کاربرها می‌¬توانند آن¬ها را دنبال کنند و از مطالب جدید آن باخبر شوند. اصطلاح پادکست می‌¬تواند برای مجموعه فایل‌¬های صوتی دیجیتال که در شبکه‌¬های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌¬شوند نیز به کار رود.

افتخار همکاری با مجموعه های زیر را داشته ایم.